Ugdymo programos

2023-2024 metai

FŠPU

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos

Pradinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 7-10 metų.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)

Rekomenduojama mokiniams, pabaigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą. 

Mokomi dalykai

Fortepijonas, smuikas, violončelė, gitara, fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, altas, tenoras, eufonija, tūba, akordeonas, kanklės, būgnai, solinis ir chorinis dainavimas.

NVŠ

Neformaliojo vaikų švietimo  programos

Įvairaus amžiaus vaikams ir jaunuoliams

Dainavimo studija POPURI

Dainos ir šokio studija MĖTA

Dainavimo studija ŽEMUOGĖS

Vokalinio meno studija ADAGIO

Modernaus folkloro studija GERVĖS

Gitaros studija AKORDAS

Būgnų studija TIESIOG RITMAS

MUZIKOS MĖGĖJAI (vaikams nuo 7 metų, trukmė – 4 metai);

A) muzikos instrumentas + pasirenkamasis dalykas.

B) solinis dainavimas + pasirenkamasis dalykas.

ANKSTYVASIS MUZIKINIS UGDYMAS

Trukmė – 1 metai, 6-8 metų vaikams.

KRYPTINGAS MUZIKINIS UGDYMAS MENO KOLEKTYVUOSE

Trukmė – 4 metai, mokiniams, baigusiems pradinio arba pagrindinio muzikinio ugdymo programą.

FŠPU

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos

Pradinio dailės ugdymo programa (3 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 7-9 metų.

Dailės pažinimas ir raiška

Pagrindinio dailės ugdymo programa (4 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 10-11 metų.

Piešimas, kompozicija, tapyba, erdvinė plastika, dailėtyra

NVŠ

Neformaliojo vaikų švietimo  programos

Įvairaus amžiaus vaikams ir jaunuoliams

Dailės studija KOLORITAS

Dailės ir technologijų studija MAŽOJI MŪZA

Siuvimo – modeliavimo studija SILUETAS

Keramikos studija MOLINUKAS

FŠPU

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos

Pradinio teatrinio ugdymo programa (2 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 10-11 metų.

Mokomi dalykai

Vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, teatro istorija

NVŠ

Neformaliojo vaikų švietimo  programos

Grupės formuojamos pagal amžiaus tarpsnius

Studija ŽADŽIAME TEATRĄ (3-5 metų)

Studija ŽADŽIAME TEATRĄ (7-12 metų)

Studija PILIES TEATRAS (13-18 metų)

FŠPU

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos

Pradinio šokio ugdymo programa (3 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 7-9 metų.

Pagrindinio šokio ugdymo programa (4 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 10-11 metų.

Mokomi dalykai

Tautinis, klasikinis šokis

NVŠ

Neformaliojo vaikų švietimo  programos

Įvairaus amžiaus vaikams ir jaunuoliams

Mažylių šokio teatras (3-5 metų)

Vaikų joga (5-7 metų ir 8-10 metų)

POP stiliaus šokių grupė (6-12 metų)

Orkestro šokėjų merginų grupė (14-18 metų)

Orkestro šokėjų mergaičių grupė (8-13 metų)

Mados šokio studija (14-18 metų)

Veiklos rūšys

Pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalus švietimas

Vaikų poilsio stovyklų veikla

Kodas (55.20.20)

kitas, niekur nepriskirtas švietimas

Kodas (85.59)

scenos pastatymų veikla

Kodas (90.01)

meninė kūryba

Kodas (90.03)

Kultūrinis švietimas

Kodas  (85.52)

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas

Kodas (85.60)

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

Kodas (90.02)

meno įrenginių eksploatavimo veikla

Kodas (90.04)

sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Kodas (93)

Kitas mokymas

Kodas (85.5)

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Kodas (90.0)

muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma

Kodas (77.29.30)

bibliotekų ir archyvų veikla

Kodas (91.01)