Veiklos sritys

Tauragės meno mokyklos veiklos rūšys

pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalus švietimas

kitos veiklos rūšys

vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

kitas mokymas (85.5);

kultūrinis švietimas, kodas (85.52);

kitas, niekur nepriskirtas švietimas (85.59);

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas (85.60);

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);

scenos pastatymų veikla (90.01);

scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma (77.29.30);

meninė kūryba (90.03);

meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas (91.01);

sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);