Veiklos rūšys

Pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalus švietimas

Vaikų poilsio stovyklų veikla

Kodas (55.20.20)

kitas, niekur nepriskirtas švietimas

Kodas (85.59)

scenos pastatymų veikla

Kodas (90.01)

meninė kūryba

Kodas (90.03)

Kultūrinis švietimas

Kodas  (85.52)

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas

Kodas (85.60)

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

Kodas (90.02)

meno įrenginių eksploatavimo veikla

Kodas (90.04)

sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Kodas (93)

Kitas mokymas

Kodas (85.5)

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Kodas (90.0)

muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma

Kodas (77.29.30)

bibliotekų ir archyvų veikla

Kodas (91.01)