Apie mus

Tauragės meno mokykla startuoja 2020 m. rugsėjo 1 d. sujungiant Tauragės moksleivių kūrybos centrą ir Tauragės muzikos mokyklą.

Tauragės meno mokyklos veiklos siekiai:

tenkinti ugdytinių (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų) meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

sudaryti sąlygas įgyti muzikos, dailės, šokio ir bendrosios kultūros kompetencijas vykdant kryptingas trumpalaikes ir ilgalaikes ugdymo programas.

Mokyklos pagrindinė paskirtis

vaikų meninis ugdymas pagal formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas.

Mokykla vykdo šias programas

Meno mokykloje kūrybinės erdvės ir pedagoginės pagalbos asmenybės saviraiškai, turiningam laisvalaikiui, pomėgių plėtotei ras ir neformalios mokinių, jaunimo ir suaugusių organizacijos, kurios skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę bei socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius.