Tauragės meno mokykla

Apie mokyklą

Tauragės meno mokykla įsteigta 2020 m. rugsėjo 1 d. sujungiant Tauragės moksleivių kūrybos centrą ir Tauragės muzikos mokyklą.

Mokyklos pagrindinė paskirtis

Meninis ugdymas pagal formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas.

Tauragės meno mokyklos veiklos siekiai

Tenkinti ugdytinių (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų) meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; Sudaryti sąlygas įgyti muzikos, dailės, šokio ir bendrosios kultūros kompetencijas vykdant kryptingas trumpalaikes ir ilgalaikes ugdymo programas.

Mokykla vykdo šias programas:

Mokykla visiems ir viskam

Meno mokykloje kūrybinės erdvės ir pedagoginės pagalbos asmenybės saviraiškai, turiningam laisvalaikiui, pomėgių plėtotei ras ir neformalios mokinių, jaunimo ir suaugusių organizacijos, kurios skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę bei socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius.