MOkytojai

MUZIKA

Altaravičius Tomas

Akordeono mokytojas metodininkas

Akordeonų ansamblio vadovas

Bagdonienė Liana

Smuiko mokytoja metodininkė

Bartušis Gintaras

Fortepijono mokytojas metodininkas

Bartušienė Vaiva

Smuiko mokytoja metodininkė

Smuikininkų ansamblio vadovė

Bartušis Virginijus

Saksofono mokytojas

Bernotas Saulius

Klarneto vyr. mokytojas

Červinskienė Genovaitė

Chorinio dainavimo, antro instrumento – fortepijono vyr. mokytoja

Chorinio dainavimo ir instrumentalistų chorų vadovė

Dambrauskienė Alina

mokytoja metodininkė

Vokalinio meno studijos ADAGIO, dainavimo studijos ŽEMUOGĖS , dainos ir šokio studijos MĖTA, modernaus folkloro studijos  GERVĖS vadovė

Dumbauskienė Laima

Akordeono vyr. mokytoja

Geštautas Tadas

Varinių pučiamųjų instrumentų (trimito, tūbos, eufonijos) vyr. mokytojas

Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas

Jakienė Eglė

Fortepijono vyr. mokytoja

Jankauskas Jonas

Gitaros mokytojas metodininkas

Gitaristų ansamblio vadovas

Kalvanas Jonas

Fleitos, Saksofono vyr. mokytojas

Kazlauskas Robertas

Varinių pučiamųjų instrumentų (trimito, althorno) vyr. mokytojas

Petraitis Algirdas

Klarneto mokytojas metodininkas

Petraitienė Aušra

Fortepijono (antro instrumento) vyr. mokytoja

Pumputienė Sigutė

Solfedžio, fortepijono (antro instrumento) mokytoja metodininkė

Ratkevičienė Elena

Fortepijono vyr. mokytoja

Rudminienė Laimutė

Kanklių vyr. mokytoja

Tautinės muzikos ansamblio  TAURAGIUKAI vadovė

Sadauskienė Irena

Solfedžio, muzikos istorijos vyr. mokytoja

Sanijevienė Audrė

Smuiko vyr. mokytoja

Sanijevienė Vilija

Fortepijono (antro instrumento) vyr. mokytoja

Sanijevas Ruslanas

Būgnų studijos „TIESIOG RITMAS“ vadovas

Stažienė Jurgita

Fleitos vyr. mokytoja

Straukienė Jovita

Solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė

Vilmantas Tamoševičius

Gitaros studijos „Akordas“ vadovas

Valskienė Jolanta

Fortepijono vyr. mokytoja

Venckaitienė Gitana

vyr. mokytoja

Dainavimo studijos POPURI  vadovė

Zurlienė Nina

Fortepijono vyr. mokytoja

Žičkus Vladislovas

Trombono, išilginės fleitos mokytojas

Žukauskienė Dovilė

Chorinio dainavimo mokytoja

Teatras

Didorienė Rasa

TEATRO MOKYTOJA

Studijos ŽAIDŽIAME TEATRĄ vadovė

Kazlauskienė Jolanta

TEATRO MOKYTOJA EKSPERTĖ

PILIES TEATRO vadovė

Dailė

Karbauskienė Vida

DAILĖS MOKYTOJA EKSPERTĖ

Dailės klasių mokytoja
Dailės studijos KŪRYBOS LAISVĖ vadovė

Navickienė Jurgita

DAILĖS MOKYTOJA EKSPERTĖ

Dailės klasių mokytoja
Dailės studijos FANTAZIJA vadovė

Ogintaitė Jolita

DAILĖS MOKYTOJA METODININKĖ

Dailės klasių mokytoja
Dailės studijos KOLORITAS vadovė

Paukštaitienė Margarita

DAILĖS MOKYTOJA METODININKĖ

Dailės klasių mokytoja
Keramikos studijos MOLINUKAS vadovė

Šokis

Gedminienė Indrė

ŠOKIO MOKYTOJA

Baleto studijos ALLEGRO ir šokio teatro I+ vadovė
Šokio klasių mokytoja

Krūgelienė Vilija

ŠOKIO MOKYTOJA METODININKĖ

Šokio klasių mokytoja

Kiti

Ambrozevičienė Irmina

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA METODININKĖ

Technologijų studijos MAŽOJI MŪZA vadovė

Artimavičienė Regina

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJA METODININKĖ

Aerobikos ir kūno dizaino studijos ANTILOPĖ vadovė

DIDORIENĖ RASA

DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ VYRESNIOJI MOKYTOJA

VENCKAITIENĖ GITANA

MUZIKOS VYRESNIOJI MOKYTOJA

Vaikų klubo ZUIKIS PUIKIS vadovės

Norvilienė Romutė

ANGLŲ K. MOKYTOJA METODININKĖ

Anglų kalbos studijos ENGLISH CLUB vadovė

Paulauskienė Audra

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA EKSPERTĖ

Technologijų studijos KURKIME KARTU vadovė

Remeikienė Rasa

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA

Siuvimo-modeliavimo studijos SILUETAS vadovė