Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre.
Teatro aktorius ir režisierius Konstantinas Stanislavskis
TEATRAS
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (FŠPU):

PRADINIO TEATRINIO UGDYMO PROGRAMA

Trukmė – 2 metai. Rekomenduojama vaikams nuo 10-11 metų .

Vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas,
teatro istorija ir mokyklos pasiūlytas pasirenkamasis dalykas.

Neformaliojo vaikų švietimo programos (NVŠ):

Studija ŽAIDŽIAME TEATRĄ (3-5 metų)
Studija ŽAIDŽIAME TEATRĄ (7-12 metų)
Studija PILIES TEATRAS (13-18 metų)