Teatras

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos (FŠPU)

Pradinio teatrinio ugdymo programa (2 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 10-11 metų.

Mokomi dalykai

Vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas, teatro istorija, mokyklos pasiūlytas pasirenkamasis dalykas

Neformaliojo vaikų švietimo  programos (NVŠ)

Grupės formuojamos pagal amžiaus tarpsnius

Studija ŽAIDŽIAME TEATRĄ (3-5 metų)

Studija ŽAIDŽIAME TEATRĄ (7-12 metų)

Studija PILIES TEATRAS (13-18 metų)