Tauragės meno mokykla

Mokestis už ugdymą

Mokėjimų informacija

Mokestis mokamas bankiniu pavedimu į Mokyklos sąskaitą LT834010051005437595 Luminor banke už kiekvieną praėjusį mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 30 dienos, nepriklausomai nuo lankytų užsiėmimų skaičiaus.

Ankstyvojo ugdymo programa

10 Eur

Pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas

15 Eur

Muzikos mėgėjų ugdymas

15 Eur

Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose

0 Eur

Pradinis ir pagrindinis šokio bei dailės ugdymas

10 Eur

Neformalusis vaikų švietimas

7 Eur

Sąskaitos numeris:

LT834010051005437595

Įstaigos kodas: 305617026

Mokestis mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam mokiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą.

 

Mokėjimo kvitai elektroniniu paštu išsiunčiami tėvams (globėjams, rūpintojams) iki einamojo mėnesio 20 dienos. Tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems elektroninio pašto, kvitus perduoda mokiniai.