Dailė

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos (FŠPU)

Pradinio dailės ugdymo programa (3 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 7-9 metų.

Dailės pažinimas ir raiška

Pagrindinio dailės ugdymo programa (4 metai)

Rekomenduojama vaikams nuo 10-11 metų.

Piešimas, kompozicija, tapyba, erdvinė plastika, dailėtyra

Neformaliojo vaikų švietimo  programos (NVŠ)

Įvairaus amžiaus vaikams ir jaunuoliams

Dailės studija KOLORITAS

Dailės ir technologijų studija MAŽOJI MŪZA

Siuvimo – modeliavimo studija SILUETAS

Keramikos studija MOLINUKAS