Tikras menas aplenkia laiką.
R. Sen Polis
DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (FŠPU):

Trukmė – 3 metai. Rekomenduojama vaikams
nuo 7-8 metų. Dailės pažinimas ir raiška.

Trukmė – 4 metai. Rekomenduojama vaikams
nuo 10-11 metų. Piešimas, kompozicija, tapyba,
erdvinė plastika, dailėtyra.

Neformaliojo vaikų švietimo programos (NVŠ):
FANTAZIJA
Dailės studija
KŪRYBOS LAISVĖ
Dailės studija
KOLORITAS
Dailės studija
MAŽOJI MŪZA
Dailės ir technologijų studija
SILUETAS
Siuvimo – modeliavimo studija
MOLINUKAS
Keramikos studija
GĖLIŲ PASAULIS
Technologijų studija
Previous
Next

DAILĖ, TAPYBA

TECHNOLOGIJOS, SIUVIMAS

KERAMIKA