Administracinė
informacija

nuostatai

Planavimo dokumentai

Veiklos planas 2021

Strateginis veiklos planas 2021-2026

Mokinių ir mokytojų reprezentacinė veikla

2020-2021 m.m.