Šokis gali atskleisti visą paslaptį, kurią suteikia muzika.
Charles Baudelaire
ŠOKIS
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (FŠPU):

PRADINIO ŠOKIO UGDYMO PROGRAMA

 

Trukmė – 3 metai. Rekomenduojama vaikams nuo 7-8 metų.

Klasikinis, tautinis, sceninis šokis, sceninio šokio
ansamblis ir mokyklos pasiūlytas
pasirenkamasis dalykas.

Neformaliojo vaikų švietimo programos (NVŠ):

Baleto studija ALLEGRO

Šokio teatras ,,I+“