Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, miestas vėl sužydėjo TRISPALVĖMIS.

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, miestas vėl sužydėjo TRISPALVĖMIS. Prie Tauragės kultūros centro iniciatyvos papuošti įvairias miesto erdves, noriai jungėsi jaunimas, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokyklos, įstaigos ir senjorai.Jūsų visų dėka TRISPALVĖMIS vėliavėlėmis pasipuošė Pilies ir Atgimimo aikštės, Senamiesčio skveras, erdvės prie bažnyčių, mokyklų, savivaldybės pastato, muziejaus, bibliotekos, kultūros centro, kolegijos, profesinio rengimo centro, jaunimo, bendruomenių namų ir kt.
Kovo 11-ąją švęsime ne tik pasipuošę, bet ir dalyvaudami koncertuose, minėjimuose, žygiuose, edukacijose. Solidarizuosimės su Ukraina ir jos žmonėmis, patiriančiais Rusijos karinę agresiją.
Kviesdami į renginius ( išsamiau apie renginius: https://taurageskc.lt/renginiai/ ), dar kart nuoširdžiai dėkojame jų organizatoriams bei aktyviai prisidėjusiems prie iniciatyvos puošti miestą TRISPALVĖMIS.
Ačiū Taurages Ramovės bendruomenei, Vaikų dienos centrui „Žiburiukai”, Pilaitės bendruomenės centrui, Tauragės krašto muziejui „Santaka” , Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas”, Tauragės profesinio rengimo centrui, Tauragės B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai, bendruomenei ,,Vaitimėnų Šilas”, Tauragės sporto centrui, Žalgirių gimnazijai, Martyno Mažvydo progimnazijai, Tauragės Dvaro bendruomenei, Trečiojo amžiaus universitetui, Taurages PGT, ,,Versmės” gimnazijai, Jovarų pagrindinei mokyklai, Tauragės meno mokyklai.
#Kovo11 #Vienybė #TauragėsKultūrosCentras #Trispalvė

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *