,,Dainų dainelė 2022‘‘ zoninis etapas.

Š. m. sausio 21 d. Tauragės meno mokykloje nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2022‘‘ zoninis etapas. Dalyvavo 39 kolektyvai ir atlikėjai iš Jurbarko, Kelmės, Pagėgių, Šilalės, Raseinių ir Tauragės rajonų savivaldybių. Konkurse visi dalyviai atliko po tris dainas (viena iš jų liaudies daina).

Konkurse dalyvavo net 6 Tauragės meno mokyklos atstovai!?Marija Kuperskytė (21,7 balai), Jogailė Tutlytė (21,3 balai) – mokytoja Gitana Venckaitienė.?Aleksė Šlamaitė (21,5 balai), Fausta Termenaitė (22,6 balai), Austėja Tenikaitytė (22,5), Atėnė Ravinkaitė (23,1 balai) – mokytoja Alina Dambrauskienė.?Koncertmeisteriai Irena Sadauskienė ir Gintaras Bartušis.

Zoninio etapo dainorėlius 25 balų vertinimo sistema, vertino 10 narių komisija: pirmininkas – Dainius Puišys, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius, nariai: Artūras Novikas, A.Noviko džiazo mokyklos vadovas, Martynas Staškus, Lietuvos operos ir baleto teatro dirigentas, Dalia Tumosaitė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė, Ieva Goleckytė-Jarašė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, Vincas Bakšys, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojas Rasa Ramanauskienė, Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji mokytoja, Dalia Kriščiūnienė, Natkiškių Z.Petraitienės pagrindinės mokyklos vyr. muzikos mokytoja, Beata Pralgauskienė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorė, Algirdas Petraitis, Tauragės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas muzikiniam ugdymui, mokytojas metodininkas.

Vyriausioji „Dainų dainelės 2022“ komisija vasario mėnesio pradžioje paskelbs pereinamuosius balus į televizinį etapą, tada ir paaiškės, kas iš TMM jame dalyvaus.Tą patį mėnesį prasidės TV konkurso ,,Dainų dainelė 2022‘‘ koncertų transliacijos per LRT televiziją. Savo mokyklos mokiniams, mokytojams ir koncertmeisteriams linkime kantraus laukimo ir sėkmės! Kas beatsitiktų, mes Jumis džiaugiamės, gėrimės ir didžiuojamės! ???

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *