TMM metodinė diena Tauragės STEAM centre ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre.

Smagus, prasmingas ir naudingas TMM metodinis pusdienis praskriejo neįtikėtinai greitai. Aplankytas Tauragės STEAM centras, aptartos STEAM galimybės meninio ugdymo procese, susipažinta su įvairia biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos bei robotikos-IT laboratorijų technika ir prietaisais, įrenginiais, lazeriais, 3D spausdintuvais. Veiklas koncentruotai ir dalykiškai pristatė direktorė Rita Katauskienė ir šaunūs, kolegiški STEAM centro darbuotojai, su kuriais aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ir kūrybinės veiklos galimybės.Rimtus inžinerinius-meninius klausimus, dirbtinio intelekto kurtos muzikos klausymą ir dizaino idėjas keitė meniška veikla Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Centro kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Brazauskienė pravedė edukaciją „Advento vainiko pynimas“. Atskleidė paslaptis, kaip teisingai jis pinamas, kokiomis priemonėmis būdavo dekoruojamas, jaukiai susėdus prie arbatos vaizdingai pasakojo apie mūsų senolių senąsias tradicijas, papročius, įpročius, burtus, spėjimus. Kolektyvas grįžo ne tik su naujomis žiniomis ir idėjomis, bet ir su puošybos elementais kabinetams arba namams, pagamintais savo rankomis ir draugiškai bendraujant kolegų ratelyje.
#STEAMTAURAGE
#Norkaiсiutraciniuamatuiretnokultruroscentras

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *